Kmetijstvo in odpadki kot vir onesnaževanja vode

Studio 12(25:41) Prof. dr. Mihael Jožef Toman – Biotehnična fakulteta – Povezava med kmetijstvom in onesnaževanjem površinskih voda. Izobraževanje je eden pomembnejših vidikov prihodnjega razvoja kmetijstva. Škodljivost uporabe gnojevke in neizkoriščenost metana. Problem čistilnih naprav v Sloveniji. Kaj najbolj onesnažuje slovenske vode? Kdo je največji proizvajalec metana? GSO – Gensko spremenjeni organizmi v Sloveniji?