LesOzaveščeni

Studio 12(18:00) Slovenija je z gozdom bogata dežela in les je dar narave, ki ga je možno uporabiti na neštete načine. Med drugim iz ozračja veže ogljikov dioksid in s tem pomaga pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Pametna uporaba lesa je eden od korakov na poti v nizkoogljično družbo. V Evropski hiši so na to temo pripravili ozaveščevalno razstavo LesOzaveščeni, ki jo je spremljala serija predavanj, namenjena informiranju in povezovanju. Mnenje o lesu, njegovih uporabah in vlogi pri zmanjševanju podnebnih sprememb, so podali Nataša Goršek Mencin, vodja pisarne Evropskega parlamenta za Slovenijo, arhitekt Gašper Demšar, prof. dr. Franc Pohleven iz Biotehniške fakultete in Alojz Peterle, poslanec v Evropskem parlamentu. Vabljeni k ogledu oddaje!