Mudre – energijska in simbolna govorica rok

Studio 12(23:48) Mudre so način uporabe rok in telesa, pri katerih s pomočjo posameznih gibov in položajev spodbujamo določene psihološke in energijske kvalitete. Kakšna je dejanska uporabnost muder? Ali je za današnjega človeka to znanje praktično uporabno? O mudrah je spregovoril Primož Škoberne, Šola zdravja Eliksir.