Naravni porod

Studio 12(31:56) Porod je naravni proces in ne operacija. Mnogo žensk ne ve, da obstaja tudi druga pot rojevanja, nasprotna običajnemu, visoko medikaliziranemu porodu, pri katerem je nosečnica prepuščena standardiziranemu procesu in postopkom. Ženska bi morala biti avtonomna in aktivna ves čas poroda. Prvi korak je dobra informiranost.