Zero CO2 agenti

Studio 12(20:00) Na mladih svet stoji in oni so tisti, ki lahko prinesejo kreativne spremembe, tudi rešitve okoljskih problemov. V sklopu projekta Mladi – promotorji nizkoogjične družbe, ki ga je organiziral Slovenski E-forum v sodelovanju z Mladinskim cehom, Ekošolami in Studijem 12, so mlade izobraževali za Zero CO2 agente, to je za agente nizkoogljične družbe. Kakšna družba je to? Preprosto povedano, gre za to, da moramo v razvitem svetu, se pravi, tudi v Sloveniji, kar se da hitro čim bolj zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida, če želimo preprečiti, da se Zemlja usodno pregreje in postane njeno podnebje vse bolj neznosno za preživetje civilizacije.