Nevladne organizacije in festival LUPA

Nevladne organizacije in festival LUPA(11:04) Nevladne organizacije so v svojem delovanju večkrat premalo prepoznane in opažene. Raznolika področja delovanja, ki so splošno koristna in dobrodelna, skušajo predstaviti širši publiki preko različnih dogodkov in festivalov. Takšen je tudi vsakoletni festival LUPA, kjer nevladne organizacije spregovorijo o izkušnjah, o svojem delovanju in o izzivih s katerimi se soočajo.