Kakovost zraka v Ljubljani

Studio 12(12:31) Promet je v mestih še vedno podrejen motornemu prometu, tako da v Ljubljani npr. že vrsto let prihaja do rednega čezmernega onesnaževanja zraka z dušikovimi oksidi, delci, ozonom … Štiriletne meritve kažejo, da kljub zaprtju nekaterih delov mesta za motorni promet, še vedno prihaja do močnega onesnaževanja. Dr. Matej Ogrin meni, da bi morali celostno pristopiti k prometnim rešitvam mest. Video prispevek posnet na javni razpravi “Kakovost zraka v Sloveniji in podnebne spremembe”, ki ga je organiziral Forum  v Cankarjevem domu 29.5.2009.