Od izzivov do priložnosti za Slovenijo, Dr. Žiga Turk, Mag. Katja Lautar

Studio 12(18:27) Posvet Podnebne spremembe – znanstvena spoznanja in oblikovanje nacionalnih politik – 4. del. Cene energije v prihodnosti zaskrbljujoče. Podnebne spremembe niso samo nevarnost, temveč se moramo zavedati, da so tudi priložnost. Emisije CO2 lahko znižamo tudi do 70% do leta 2050, v kolikor bomo pospešeno vlagali v raziskave, razvoj in nove tehnologije. Za eno tono izpusta zapravimo do 35 EUR. Torej govorimo o prihranku 1 triljon EUR na leto! Kje so stroški zmanjševanja CO2 najviši? Tisti, ki so odvisni od fosilni goriv, so poraženci! Posameznik mora postati bolj ozaveščen. V letu 2006 EU za investicije za obnovljive vire namenila 74 milijard EUR. Obnovljivi viri sedaj generirajo skoraj 9 milijard EUR. Do leta 2010 se pričakuje več kot 700.000 delovnih mest samo pri proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov! Lizbonska strategija vodi v tretjo industrijsko revolucijo! Okolje je limitiran vir. Kje smo sedaj v Sloveniji?