Phyllis Krystal: “Knjiga je v peresu”

Oglasni prostor:

Studio 12

(30:00) Phyllis Krystal se je rodila davnega leta 1914 v Angliji. Po končanem vseučilišču je delovala nekaj časa kot učiteljica na srednji šoli, nato pa se je preselila v ZDA, kjer si je ustvarila dom in družino. Vprašanje, ki jo je vedno spremljalo, je bilo, kaj je pravi smisel življenja poleg družine, otrok in gmotnega položaja. Zavest jo je vodila v notranjost, v poglabljanje vase, odkrivanje notranjih globin, iskanje resnice. Kako doseči nepretrgan stik z notranjim virom modrosti in moči, so bila vprašanja, ki so jo spremljala. Resnejše raziskovanje notranjosti se je začelo, ko sta nekoč, takrat še z znanko, Virginio Lenney, odšli na kosilo.
V prispevku Phyllis Kristal govori o svojih začetkih iskanja poti v notranjost in tehnikah, ki so ji bile dane in ki jih je zapisala v svojih številnih knjigah.