The Venus Project World lecture Tour 2010 in Slovenia – 1. (ang)

Venus project Slovenia(51:30) Projekt Venus, ki je bil ustanovljen sredi 70. let in ga vodita Jacque Fresco in Roxanne Meadows, je zasnoval ambiciozen akcijski načrt za družbene spremembe, ki je temelj za oblikovanje miroljubne in trajnostne naravnane civilizacije. Načrt predvideva alternativno družbo, v kateri človekove pravice niso le črka na papirju, ampak način življenja. Zato so pomembni izobraževalne pobude, inovativni pristopi k družbeni zavesti in inteligentna uporaba virov, ki so nam na voljo. Je taka ideja zgolj utopija ali mogoča resničnost prihodnosti? Posnetek predavanja v Cankarjevem domu, ki je bilo 5. junija 2010.