Sandi Jug: Kolektivno zaznavni subtilni svetovi

(26:00) Znotraj spremenjenih stanj zavesti najdemo eno od najbolj fascinantnih zaznav, ko se prepletajo notranje in zunanje zaznavne vsebine, tako da se oba svetova spojita v novo “večdimenzionalno” strukturo. Magični efekti vizualnega doživetja, ki jih najdemo tudi pri zvočni, kinestetični, olfaktorni in gustatorni zaznavi, so slabo raziskani fenomeni in dobesedno kličejo po primerni razlagi. Predaval je Sandi Jug.