Zdravje na 12: Zdrava šola

Studio 12

(15:00) Nekdaj je veljalo, da je šola predvsem kraj izobraževanja, tako se je premalo posvečala mladostnikovemu osebnemu in etično-moralnemu razvoju, komunikaciji, ter razvoju sposobnosti lastnega mišljenja. Zdrava šola v središče vzgojnega prizadevanja postavljala zdrav način življenja otrok in mladostnikov. S svojim učnim načrtom spodbuja vsestranski razvoj, ki je naravnano na kvalitetno življenje s trajnostno prihodnostjo. S vspodbujanjem raznih interesnih dejavnosti, s komunikacijo, ki vodi k zdravimi medsebojnimi odnosi med vrstniki, učitelji, starši ter širšo skupnostjo. Zdrava šola skrbi za zdravo uravnoteženo prehrano, kakot tudi za redno zdravstveno varstvo in sodelovanje z drugimi specializiranimi službami.V duhu ciljev zdravih šol so na Zdravi in Eko osnovni šoli Vrhovci, pripravili Eko dan, na katerem so potekale različne delavnice, katere naj bi učence pritegnile in vzudile v njih kreativnost in možnost izbire dodatnih obšolskih dejavnosti.