Slovenija znižuje CO2: 6. podnebni posvet, vsebinski prerez

Studio 12(18:06) Podnebne spremembe so med največjimi izzivi, s katerim se trenutno spopada svet in z njim Evropska unija ter tudi Slovenija. Zaveza, da znižamo izpuste toplogrednih plinov za 20% do leta 2020, je postala zakonska zahteva EU, soočeni pa smo tudi z zahtevami po povečanju snovne učinkovitosti ter s potrebo po preobrazbi v nizkoogljično družbo.

O teh in mnogih drugih izzivih in usmeritvah za izvajanje podnebno-energetskih zavez so strokovnjaki razpravljali na petih podnebnih posvetih, ki so po celotni Sloveniji potekali od maja 2010 v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2« in pred vami je vsebinski prerez s šestega in hkrati sklepnega posveta z osrednjo temo: Prehod v nizkoogljično družbo, ki je potekal 10. januarja 2011 v Ljubljani.
V okviru te teme je razprava potekala okoli naslednjih vprašanj in izzivov:
– Je prehod v nizkoogljično družbo lahko odgovor na razvojne izzive?
– Za katere gospodarske panoge v Sloveniji je prehod v nizkoogljično gospodarstvo velika priložnost in za katere največji izziv ter zakaj?
– Kako zmanjšati negativne socialne posledice prehoda v nizkoogljično družbo in kakšni bodo predvideni vplivi prehoda na vsakdanje življenje in življenjski slog?

———————————-

Projekt Slovenija znižuje CO2: Podnebni posveti, ki poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju vsebin EU, vzpostavlja prostor za razpravo in oblikovanje odgovorov na dolgoročne gospodarske, podnebne in razvojne izzive.