Energetska vzgoja

Studio 12(10:53) Okoljska nevladna organizacija Slovenski E-forum je leta 2009 razvila učna orodja za srednje šole s področja učinkovite rabe energije in trajnostne mobilnosti. To so: trije priročniki za dijake (Učinkovita raba energije v stavbah, v industriji in pri transportu), priročnik za učitelje, škatla s poskusi in tri računalniške igrice).
Ta učna orodja, ki so del projekta IUSES (Intelligent Use of Energy at School), je do maja 2010 preizkušalo 17 slovenskih šol. Tako so se dijaki učili in s poskusi spoznavali praktične vidike in možnosti energetske učinkovitosti (izolacija, sončne celice, merjenje temperature v različnih prostorih). V okviru projekta je leta 2010 potekalo tudi tekmovanje za evropsko nagrado za energetsko učinkovitost. Na tekmovanju je sodelovalo 15 šol s 122 izdelki.