Slovenski muslimani ali muslimanski Slovenci?

Studio 12(22:24) »Do 11. septembra 2001 kot da nismo obstajali,« pravi muslimanka Emina Hadžić. Po tem datumu pa se je po vsem zahodnem svetu še povečala stopnja islamofobije in diskriminacije muslimanov. Na javni debati so se razpravljalci spraševali po tem, od kod izvira strah pred muslimani, kakšno vlogo igra pri tem konstrukcija (slovenske) nacionalne identitete, zakaj so nekateri muslimani uspešno, drugi pa neuspešno integrirani, kaj pomeni biti zaželen musliman v Evropi? Opozorili so na ključne probleme v Evropskih državah živečih muslimanov kot so diskriminacija pri zaposlovanju, pomanjkanje kanalov za javno udejstvovanje, pomanjkanje podpore medijev in države ter neznanje ostalih državljanov, ki vodi v nerazumevanje in predsodke.