Tudi ti lahko pomagaš reševati tropski deževni gozd

Studio 12(19:05) V zadnjih tridesetih letih je človek uničil več kot polovico deževnega gozda na svetu, ki predstavlja pljuča sveta. Vsako leto namreč izginjajo večje površine tega bogatega področja. Ljudje sežigajo gozd, da bi dobili obdelovalno zemljo in sekajo drevesa za les. Z buldožerji ravnajo velike površine, da bi zgradili živinorejske farme. Tisti, ki v deževnem gozdu vrtajo v zemljo, da bi našli nafto, pa odlagajo strupene odpadke v tla in vodo. Ti odpadki ubijajo rastline in živali. Vse to so razlogi, da se tropski deževni gozd nezadržno krči, to pa vodi v zmanjšanje padavin in povečanje števila požarov. Posledično tako propada tudi preostali gozd, zmanjšuje se število rastlinskih in živalskih vrst ter povečuje globalno segrevanje ozračja. Naravovarstveniki, ki se borijo za ohranitev tropskega deževnega gozda, se zaradi teh vplivov srečujejo z mnogimi izzivi. Lahko kot posamezniki pomagamo reševati tropski deževni gozd?