Neodvisni elektronski in TV medij
Zavod Studio 12 je neprofitni neodvisni elektronski in TV medij. Nastal je z namenom pripravljati in podpirati vsebine, ki so pomembne za kvaliteto bivanja in razvoj posameznika in celotne družbe, ki jo kot posamezniki soustvarjamo. Še posebej se osredotočamo na multimedijske avdio-vizualne vsebine s področja zdravega življenja in ekologije, družbenih vprašanj, medčloveških odnosov in osebnega razvoja.

Uporabnost in poglobljenost vsebin
Vsebine, ki jih pripravljamo, nastajajo v kreativnem ozračju Studia 12 ter v sodelovanju s strokovnjaki iz različnih strokovnih področij ter iz različnih inštitucij in nevladnih organizacij. Skupaj iščemo odgovore oz. nasvete za reševanje izzivov sodobnega časa, saj nas zanima predvsem praktična aplikacija in uporabnost vsebin, ki se jim posvečamo. V naših oddajah je do sedaj tako sodelovalo že preko 350 izbranih strokovnjakov iz različnih vsebinskih področij. Pri pripravi oddaj se želimo izogniti površnosti in hitenju, zato se vsebinam skušamo posvetiti čim bolj kvalitetno in poglobljeno.

Biti buden! Biti živ!
Namen Studia 12 je krepitev optimizma v skupnosti – motiviranje in usmerjanje javnosti h kritični refleksiji in aktivnemu državljanstvu ter spodbujanje vsebinskega sodelovanja v odnosu med državo in civilno družbo (večje vključevanje idej in pobud civilne družbe v različne politike). Biti buden! je moto, ki mu pri svojem delu sledimo že vrsto let. Prepričani smo namreč, da smo ljudje tisti, ki lahko spreminjamo družbo in svet – in ne obratno. Dolgoročni cilj projekta je postati vsebinsko središče, ki bo medijsko podpiralo nove konstruktivne ideje in gibanja, ki iz tega izhajajo ter ustvarjati mrežo oz. medijsko platformo za dialog različnih javnosti in vsebinskih razmišljanj.

Ozaveščanje, izobraževanje in navdihovanje
Vsebinsko se v Studiu 12 osredotočamo na pomen ozaveščanja, izobraževanja in navdihovanja s primeri dobrih praks in izkušenj. Želimo si ozaveščati javnosti o pomembnih vsebinah in družbenih izzivih na nesenzacionalističen, apolitičen in konstruktiven način (usmerjen v refleksijo in iskanje konkretnih rešitev). Obenem pa želimo odpirati vpogled v vsebine z drugačne perspektive. Stopiti ven iz meja običajnega razmišljanja o naravi človeka in družbi, v kateri bivamo.