Dogodki izpred nekaj dni so na izjemno streznjujoč način pokazali, kako smo odvisni od elektrike. Po drugi strani pa so tudi spomnili, kako zelo smo se oddaljili od narave in kako smo po svoje nebogljeni. Če bi elektrike zmanjkalo za daljše časovno obdobje in na širšem področju, bi nastopile nepredstavljive posledice. Smešno pa je, da sodobni način življenja še vedno temelji na predpostavki človekove nadvlade nad naravo. Ne pa na težnji k ravnovesju in sodelovanju.

Mirno lahko zapišem, da je naš vpliv na okolje velikanski. Na eni strani ogromna mesta s po 20 milijoni ljudi in več, megalomanski rudniki, naftne ploščadi, nenadzorovana eksplozija prometa, na drugi pa izsuševanja mokrišč, sekanje gozdov, kemično zastrupljanje kmetijskih površin, nenadzorovani izpusti toplogrednih plinov … Slovenija na srečo ne premore velemest. A tudi v manjših okoljih je presenetljivo veliko negativnega vpliva na naravo. Kje je torej rešitev? Ukinitev večjih naselij? Bomo zapustili mesta in se vrnili v naravo, da zaživimo kot naši davni predniki? Dvomim. Prepričan sem, da obstaja samo ena pot in to je spoštovanje narave. Pot, ki pa se začne s spoštovanjem naravnega pri sebi. Najprej v odnosu do lastnega telesa in osebnosti kot celote, potem v odnosu do doma kot ključnega mikro okolja. Če tukaj ni ustreznega odnosa in spoštovanja, ga tudi v dojemanju širšega okolja ne bo. Ko bo v osebno življenje posameznika in v domove vstopalo samo tisto, kar je naravno in ravnovesno, bo to vplivalo tudi na celosten odnos družbe do okolja. Obenem bomo znali naravo na ustrezen način pripeljati tudi v naselja in mesta, na katere lahko gledamo kot na širši dom. Veliko je že poizkusov v tej smeri in nekateri so izjemno uspešni, kar kaže, da je to prava pot.

Tokratni žled bo zagotovo prinesel kakšno pozitivno spremembo. Če ne drugo, bomo morda daljnovode vendarle spravili pod zemljo, kar je bilo do pred kratkim še nesprejemljivo. Morda bo pozitivno spremembo prineslo tudi spoznanje o tem, da je narava na koncu koncev vendarle močnejša. A tisto, kar je ključno – ti dogodki so nas izredno povezali. Morda pa bo v skupni zavesti le ostal kakšen kanček spoznanja, da je sodelovanje in medsebojno upoštevanje ključno za vse – tako za ljudi, kot naravo.

Ko narava pokaže zobe

Blog, Uredniška misel | 0 Comments

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>