Ne samo številke – izobraževalni priročnik za migracije

Studio 12(16:53) Ko govorimo o migracijah ali selitvah, govorimo o enem izmed osnovnih demografskih pojmov. Do sprememb v številu prebivalstva na določenem območju prihaja zaradi različnih vzrokov oziroma procesov, kot so rojevanje, umiranje in selitve prebivalstva. Migracije najpogosteje opredelimo kot prostorske premike posameznih prebivalcev in niso pojav novejšega datuma. Smo pa v tem času priče novim trendom na področju migracijskih gibanj. Sočasno se pojavlja več vrst migracij. Poznamo migracije iz vasi v mesta, med posameznimi mesti in državami ter preko oceanov med različnimi kontinenti. Lahko so posledica različnih dejavnikov. Najpomembnejši imajo lastnosti, ki so ekonomske, politične, verske in druge narave. Gradivo Ne samo številke je priročnik za učitelje in druge vzgojitelje, ki služi kot opora k razvijanju poučne razprave z mladimi o migracijah in azilu v Evropi. Mlade je namreč potrebno informirati, da si bodo kot bodoči temelj naše družbe znali oblikovati mnenje o migracijah in azilu na podlagi uravnoteženih in objektivnih informacij.

Kategorije: Človek in družba