Izkušnje, ki jih znanost še ne zmore razložiti. O njih prof. dr. Igor Kononenko.

Studio 12(21:24) Znanost se srečuje z nekaterimi izkušnjami, ki jih lahko razišče, a jih še ne zna razložiti. Prof.dr. Igor Kononenko govori o z znanstvenega gledišča nerazloženih pojavih, kot so: vpliv molitve na zdravje, vpliv zavesti na naključno generiranje števil, obsmrtne izkušnje ter neposredno videnje.

Kategorije: Nova znanost