Učenje razmišljanja v šolah po metodi Edwarda De Bona

Studio 12(25:00) Tako laična kot strokovna opažanja ugotavljajo, da so mlajši otroci bolj ustvarjalni, radovedni in motivirani za iskanje odgovorov, kot pa učenci, ki so končali osnovno šolo. Šola načeloma poudarja eno samo pravilno pot do prave rešitve, v življenju pa so problemi zelo malo podobni šolskim nalogam. Tudi rešitev problemov je navadno več, lahko so si med seboj celo nasprotne. Šola bi morala, poleg podajanja znanja in poti do logičnih zaključkov, otroke spodbujati tudi k razvoju divergentnega razmišljanja, to je k iskanju različnih rešitev, tvorjenju originalnih zaključkov. S takšnimi sposobnostmi bodo bolje opremljeni za družbo tveganja in za obilico informacij, s katerimi smo obkroženi. Uvesti divergentno razmišljanje po Edwardu De Bonu v šolski sistem kot izbirni predmet ali v prihodnosti celo v način poučevanja pri vseh šolskih predmetih je cilj iniciative, ki jo je v oddaji prestavila mag. Bojana Tancer, magistra psihologije.

Kategorije: Človek in družba