Studio 12(13:37) Mitja Starec, direktor inštituta za varstvo voda RS o mokriščih.
Kakšne in koliko vrst mokrišč poznamo? Koliko je v Sloveniji lokaliziranih mokrišč upoštevaje Ramsarsko klasifikacijo? Kras je s svojimi mokrišči pomemben tudi v svetovnem merilu. Katero je največje slovensko mokrišče in kako veliko je? Problem evidentiranja mokrišč. V Sloveniji je izgubljenih več kot 40% mokrišč! Koliko mokrišč še ima Slovenija, koliko je bilo uničenih, kakšno je stanje v Evropi? Kaj ogroža naša mokrišča? Kakšen je pomen evropske direktive glede mokrišč?

Vitalna mokrišča – zdravi ljudje – 2. del

Dogodki |