Ali poznate svoj temperament?

Studio 12(19:29) Temperament je način našega odzivanja in delovanja h kateremu se nagibamo v različnih situacijah. Naš temperament v veliki meri pogojuje naše čustvene odzive, vpliva na način komunikacije, na medsebojne odnose in tudi na delovne zmožnosti. Obarva naš odnos do ljudi in življenja nasploh. Pogovor z Boštjanom Trtnikom, predavateljem na Šoli čustvene inteligence.

Kategorije: Medsebojni odnosi