Notranji starš in notranji otrok

Studio 12(20:42) Zapisi nastali v otroštvu in mladosti so zelo globoki, in čeprav se mnogih ne zavedamo, imajo zelo velik vpliv na naše sedanje življenje in odnose. Pogosto jih doživljamo kot nepremagljivo oviro na poti osebnega razvoja in preraščanja neustreznih vedenjskih vzorcev.

Kategorije: Medsebojni odnosi