Nasilje v družini, pogovor z Vlasto Nussdorfer

Studio 12(20:41) Kdaj lahko smatramo, da so prekoračene meje zdrave medsebojne komunikacije in začnemo govoriti o nasilju? Takrat, ko se nekdo poslužuje fizične sile? Ali že prej, ko posameznik posega v svobodo izražanja druge osebe? Kadar se nasilje dogaja v družini, se velikokrat počutimo nemočni in niti ne vemo na kakšen način se odzvati. O tem, kako se primerno zaščititi in pomagati sebi ali žrtvam nasilja, smo se pogovarjali s predsednico društva Beli obroč, Vlasto Nussdorfer.

Kategorije: Medsebojni odnosi
Tags: