Spretnost komuniciranja – pogovor z Boštjanom Trtnikom, 2.del

Studio 12(19:45) V drugem delu oddaje Spretnost komuniciranja se težišče iz verbalne, govorne komunikacije prevesi k neverbalni, nebesedni komunikaciji, ki pa zajema zelo širok spekter načinov, pomenov in nivojev sporazumevanja med ljudmi. Od zmožnosti in znanja razbiranja ”govorice” drugih, do sposobnosti izražati svoje občutke in čustva in končno do empatije, ko smo se zmožni vživeti v čustveno doživljanje sočloveka. Vljudno vabljeni k ogledu.

Kategorije: Medsebojni odnosi