Energetika prihodnosti? Obnovljivi viri energije, energija fuzije, jedrska energija, …? – 1.del

Studio 12(16:07) Kako deluje energija fuzije? Na jugu Francije se je začela gradnja poizkusnega reaktorja ITER. Ali to pomeni, da energija fuzije še ni dovolj raziskana? Ali lahko rečemo, da je energija fuzije varna človeku in okolju v katerem biva, glede na to, da gre za jedrsko energijo, s katero upravlja človek? Ali lahko rečemo, da bo energija fuzije kakorkoli vplivala na energetsko politiko Slovenije v prihodnosti? Komentira: doc. dr. Andrej Trkov iz Inštituta Jožef Štefan.