Energetika prihodnosti? Obnovljivi viri energije, energija fuzije, jedrska energija, …? – 2.del

Studio 12(22:50) V čem vidite glavno prednost ali težavo energije fuzije? Ali je kompromis med sedanjim načinom pridobivanja električne energije in pridobivanja iz obnovljivih virov za prihodnost neizbežen? Ali človeštvo lahko vzpostavi dovolj močne sisteme pridobivanja energije predvsem iz obnovljivih virov energije, ki bi zadoščali za večino potreb človeštva? Kako bi morala ukrepati Slovenija in kam bi se bilo dobro usmeriti? Finančna kriza in obnovljivi viri energije. Komentira: Nina Štros iz Greenpeace Slovenija