Pogovorni večer: “Očistimo Slovenijo v enem dnevu – lahko uspe Slovencem, kar je uspelo Estoncem?”

Studio 12(60:10) V Sloveniji se vsako leto na lokalni ravni zgodi več kot 300 čistilnih akcij. Rezultati so sicer spodbudni, vendar so akcije premajhne, da bi dosegle trajen ozaveščevalni učinek. Zato se je skupina ekologov in ljubiteljev okolja odločila, da po estonskem zgledu poskuša združiti vso Slovenijo v veliki ekološki akciji, imenovani Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Na pogovornem večeru Studia 12 smo odgovarjali na vprašanja, kot so: Kakšne so naše izkušnje s čistilnimi akcijami in kakšen je njihov vpliv na okoljsko zavest državljanov in državljank? Kateri so glavni izzivi akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu in čistilnih akcij na splošno? Kako vzpostavljati trajnejše sodelovanje z institucijami na tem področju (npr. lokalne komunalne organizacije)? Koliko smo Slovenci senzibilizirani in pripravljeni dolgoročno (tudi prostovoljno) poskrbeti za svoje okolje? Kakšen je pomen čistilnih akcij za nov način sobivanja z naravo in soljudmi? Kako lahko akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu spodbudi možnosti za spremembe v okoljski politiki in gospodarskem razvoju Slovenije?