Promet – gordijski vozel sodobnega časa

Studio 12(30:23) Promet je eno najbolj perečih nerešenih vprašanj sodobnega časa, ki ima zaradi precejšnjih emisij CO2 velik vpliv na podnebne spremembe. Kaj lahko stori posameznik in kaj mora storiti država? Kako se lotiti problema pretirane uporabe osebnih avtomobilov? Kako urediti tranzitni promet skozi Slovenijo? Na vprašanja je odgovarjal Matej Ogrin, direktor društva CIPRA Slovenija.