Slovenija znižuje CO2: 1. podnebni posvet, vsebinski prerez

Studio 12(13:00) Podnebne spremembe so realnost in predstavljajo eno največjih okoljskih, družbenih in gospodarskih groženj, s katero se sooča človeštvo. Za učinkovito naslavljanje problema je potrebno bistveno zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, kar pa ne bo možno brez korenitih gospodarskih in družbenih sprememb. Projekt Slovenija znižuje CO2: Podnebni posveti, ki poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju vsebin EU, vzpostavlja prostor za razpravo in oblikovanje odgovorov na dolgoročne gospodarske, podnebne in razvojne izzive.

Tako se je 14. maja 2010 zgodil:

– 1. posvet: Podnebni cilji in podnebni zakon

In tema: Tudi Slovenija bo morala prispevati svoj delež pri reševanju izziva podnebnih sprememb. Kakšne cilje naj si postavi in kakšno politiko in ukrepe naj sprejme?

Vljudno vabljeni k ogledu kratkega vsebinskega prereza z dogodka.