Slovenija znižuje CO2: 5. podnebni posvet, vsebinski prerez

Studio 12(18:35) Trenutni način netrajnostne proizvodnje in potrošnje, katerega značilnosti sta hitro usihanje naravnih virov in rastoča onesnaženost, je nesprejemljiv. Potrebujemo resnično spremembo v načinu potrošnje in proizvodnje. Trenutno trg povečuje pritisk na okolje in gre v smer netrajnostnega razvoja. Tržne spodbude in signali se morajo spremeniti, da bomo lahko šli v smer resnične trajnosti.

Tako se je 5. novembra 2010 zgodil:

5. posvet: Zelena javnofinančna reforma

Vljudno vabljeni k ogledu kratkega vsebinskega prereza z dogodka.

——————————–
Projekt Slovenija znižuje CO2: Podnebni posveti, ki poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju vsebin EU, vzpostavlja prostor za razpravo in oblikovanje odgovorov na dolgoročne gospodarske, podnebne in razvojne izzive.