Zelena država – zagovor ekološke države na temelju teorije pravičnosti Johna Rawlsa

Zelena država(1:24:03) Posnetek okoljske diplome in razprave o konceptu ekološke države (na temelju teorije pravičnosti Johna Rawlsa). Ideja zelene države temelji na konceptu pravičnosti in poštenosti do prihodnjih generacij, s katerim je mogoče utemeljiti ukrepe za zaščito okolja. Trajnostni razvoj je tako posledica in rezultat načel pravičnosti. V razpravo se je aktivno vključilo tudi občinstvo z refleksijo aktualnih okoljevarstvenih vprašanj, dilem in izzivov s katerimi se v Slovenji soočamo. Gostje razprave: Dejan Savić, Dr. Senko Pličanič, Dr. Luka Omladič.