ADA – Starost zahteva akcijo

Svetovna kampanja Starost zahteva akcijo (ADA – Age Demands Action) je globalna civilnodružbena iniciativa, ki poteka od leta 2006. Kampanjo v sodelovanju z lokalnimi partnerji vodi britanska nevladna organizacija Help Age International. V Sloveniji aktivnosti ADA vodi Slovenska filantropija v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Sodelujoče organizacije starejše prepoznavamo kot specifičen in ranljiv, pogosto žal spregledan segment prebivalstva, ki potrebuje prilagojene rešitve in pozornost tako države kakor lokalne skupnosti. Zato ADA poteka po načelu starejši za starejše: starejšim državljanom želi omogočiti, da z lastnim glasom politikom in drugim odločevalcem v pristojnih ustanovah predstavijo aktualne težave, s katerimi se soočajo v svojem okolju, in obenem predlagajo konkretne in uresničljive rešitve, ki temeljijo na njihovih potrebah, željah in pričakovanjih.

Kategorije: Človek in družba