Botrstvo ali posvojitev na daljavo

Botrstvo ali posvojitev na daljavo(13:09) Botrstvo predstavlja uveljavljeno obliko podpore, ki jo gospodarsko razviti svet lahko ponudi gospodarsko manj razvitemu oziroma socialno ogroženemu delu svetovnega prebivalstva. Gre za materialno podporo otrokom z namenom izboljšati njihove osnovne življenjske pogoje in možnosti izobraževanja.

Kategorije: Človek in družba