Dobri projekti: Spodbujanje tradicionalne tibetanske medicine na podeželju Tibeta

Studio 12(32:00) Namen projekta je vsestransko pomagati ljudem na tibetanskem podeželju, kjer so pogoji za vsakodnevno življenje izredno težki – ljudje se soočajo z revščino, lakoto in mnogimi boleznimi.
Projekt se zato usmerja v brezplačno zdravljenje bolnih s tibetansko tradicionalno medicino, izboljšanje higiene in prehrane ter izobraževanje otrok in mladih. Glavni poudarek je ravno na izobraževanju, ki omogoča, da si ljudje dolgoročno pomagajo sami in s tem omogočajo preživetje in krepitev svoje lokalne skupnost. Več informacij in kako lahko pomagate tudi vi, je dostopnih na naslednjem naslovu.

Kategorije: Človek in družba