Državljanski forum Kranj – povzetek

Studio 12(7:00) Tokratni Državljanski forum je potekal v Kranju, na njem pa so sodelovale evropske poslanke Ljudmila Novak, Mojca Drčar Murko in dr. Romana Jordan Cizelj ter poslanca Lojze Peterle in Jelko Kacin. Razprava je bila vsebinsko široko zastevljena, med drugim pa se je dotaknila tudi področja sodelovanja v Evropskem parlamentu, socialnih transferjev ter problema zahtevnih pravnih procedur pri ustanavljanju ali delovanju podjetij. Razpravo sta Inštitut za elektronsko participacijo in Studio 12 neposredno prenašala tudi na splet, kjer so imali gledalci možnost neposrednega zastavljanja vprašanj sodelujočim.

Kategorije: Evropski kotiček