Kako razumeti… medkulturni dialog? (slo/ang)

Kako razumeti... medkulturni dialog(10:15) Medkulturni dialog je širok in kompleksen pojem, ki je danes v široki uporabi. V svoji osnovi pomeni komunikacijo med ljudmi,ki prihajajo iz različnih življenjskih okolij (verskih, socialnih, narodnostnih, kulturnih, generacijskih). Prav tako medkulturni dialog pomeni razmišljanje, refleksijo in sprejemanje drugačnosti z namenom sodelovanja in konstruktivnega dialoga. Medkulturni dialog po eni strani pomeni velik individualni in družbeni izziv sodobnega časa, po drugi pa tudi možno rešitev za globalne izzive, s katerimi se soočamo.

Kategorije: Evropski kotiček