Arhitekt Jože Plečnik: umetnik in ustvarjalec vizij

Studio 12(4:45) S svojimi zamislimi je dal Plečnik tako neizbrisen pečat Ljubljani svojega in tudi našega časa, da o precejšnjem segmentu arhitekturnih in urbanističnih rešitev govorimo kar kot o Plečnikovi Ljubljani. Po prihodu iz Prage je postal Plečnik glavni mestni arhitekt Ljubljane – in poleg urbanistične ureditve, deloma tudi neuresničene, avtor številnih prepoznavnih javnih zgradb, cerkva, ulic, mostov … Plečnik velja za enega od pionirjev sodobne evropske arhitekture, tako po obsegu ustvarjenega kot po raznolikosti pa ga doma in v tujini cenimo kot enega zadnjih univerzalnih umetnikov.