Naj spregovorijo NVO: Izobraževanje

(15:00) Znanje, izkušnje in primeri dobrih praks, so pomembno gonilo razvoja. Čeprav klasični izobraževalni sistem poskrbi za pridobitev že znanih izbrazbenih stopenj, pa se razvoj posameznika tam še zdaleč ne konča. Tako v zadnjem času vse pomembnejšo vlogo prevzemajo neformalne oblike izobraževanja, ki so po eni strani namenjene posamezniku – poudarjen je bolj integrativen, celosten pristop. Drugi vidik izobraževanja pa je povezan prav s samimi NVO, ki nujno potrebujejo znanje in izkušnje, če želijo ustrezno in kompetentno delovati v sodobni, hitro razvijajoči se informacijski družbi. O izobraževanu znotraj nevladnih organizacij so spregovorili: Peter Cokan, MINVOS – Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije; Tjaša Bajc, Srce me povezuje; Borut Osonkar, Zavod PIP, Regionalno stičišče NVO Podravja; Metka Bahlen, BOB – zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti.