Naj spregovorijo NVO: Mladi

Studio 12(15:00) Nevladne organizacije predstavljajo pomembno podporo državnim in mednarodnim programom dejavnosti za mlade. Omogočajo delovanje na lokalnem nivoju, vnašajo raznolikost, pogosto predstavljajo prostor dejanske implementacije vladnih ter evropskih politik in programov, namenjenih mladim. Prve NVO so se razvile ravno kot potreba družbe po sistemih in storitvah, ki jih država takrat ni bila sposobna nuditi. Področja delovanja NVO za mlade so številna: od društev, ki ponujajo interesne dejavnosti, šolsko pomoč, zdrav način preživljanja prostega časa, do organizacij, ki se osredotočajo na pomoč mladim v stiski, preventivo in ozaveščanje o drogah, pa do tistih, ki si prizadevajo, da se glas mladih sliši in upošteva. Pomembnost ukvarjanja s področjem mladih, cilje ter vizijo prihodnosti sta z nami podelila Kamal Izidor Shaker, predsednik Mladinskega sveta Slovenije in Majda Struc, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije.