Naj spregovorijo NVO: Varstvo okolja

Studio 12(15:00) Dejstvo je, da je skrb za naše okolje nujna, zavoljo zdravja nas samih, prihodnjih generacij, ostalih živih bitij ter celotnega planeta. Številne nevladne organizacije delujejo tudi na tem področju. O tem, kaj počno, kako gledajo na problematiko ter kakšna vrsta spodbude so vsem nam, posameznikom, v smeri bolj skrbnega odnosa do okolja, smo govorili z naslednjimi predstavniki okoljevarstvenih organizacij: Nina Štros (Greenpeace Slovenija), Vida Ogorelec Wagner (Umanotera) in Živa Gobbo (Focus).