Odnos država-občine: Izzivi financiranja in sodelovanja

Odnos države-občine: Izzivi financiranja in sodelovanja

(18:21) Slovenske občine so del lokalne samouprave, katere namen in naloga je, da ureja in upravlja javne zadeve v interesu lokalnega prebivalstva. Občine opozarjajo, da država zadnja leta nanje prelaga vedno več nalog, za katere pa ni dovolj finančnih sredstev, da bi jih izvajale. V prispevku smo se pogovarjali z različnimi župani o izzivih sodelovanja z državo, o posledicah neučinkovite komunikacije na državljane in o možnih rešitvah kako izboljšati financiranje in delovanje občin. Kljub temu, da občine predstavljajo sestavni del države in javne uprave, je zanimivo spremljati različna mnenja in predloge obeh strani.

Kategorije: Človek in družba