Razvojni diskurz: kako razmišljamo in govorimo o razvitosti / nerazvitosti družb?

Studio 12(10:40) Težko je seči onkraj lastnega načina razmišljanja, še posebej, če se ne zavedamo zmotnega prepričanja, da je tak način razmišljanja edini pravi, edini možen,”naraven”. Tako se tudi spremembe na področju dojemanja razvoja, besedišča, ki ga ob tem uporabljamo, meril, na katerih slonijo naše predstave o razvoju, dogajajo počasi. Pomembno pa je govoriti, razmišljati, debatirati o tem. Svoja mnenja so soočali tudi strokovnjaki na strokovnem posvetu o razvojnem diskurzu. Prisluhnite in preverite, koliko lahko sami sežete onkraj meja svojih prepričanj.

Kategorije: Človek in družba