Slovensko kmetijstvo v Evropi prihodnosti

Studio 12(5:00) Evropski poslanci in drugi gostje so na regionalni razpravi ter državljanskem forumu razpravljali o smernicah v slovenskem in evropskem kmetijstvu. Prisotni govorci so se strinjali, da vstop Hrvaške v EU ne bo imel prevelikega vpliva na slovensko kmetijstvo. Ponuja lahko kvečjemu več priložnosti za naše kmete, če jih bodo znali izkoristiti. Ohranjanje tradicionalnega znanja slovenskih kmetov, starih sort rastlin, biotske raznovrstnosti ter ohranjanja okolja so pot, ki naj ji sledi slovensko kmetijstvo. Izpostavljena je bila tudi potreba, da se dvigne javna podoba kmetijstva ter poklica kmeta, ki ima pri nas tradicionalno slabšalen prizvok.

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>