Zeleno gospodarstvo v Evropski uniji in Sloveniji: si ga lahko (ne)privoščimo?

Evropa se še vedno sooča s posledicami gospodarske in finančne krize, kar pomeni dodaten pritisk pri reševanju okoljskih vprašanj. Pred Evropsko unijo in Slovenijo je zato zahtevna naloga, kako prestrukturirati gospodarstvo, da izkoriščanje okolja in virov zavoljo rasti ne bo več samoumevno. Odgovornejše ravnanje z okoljem in predvsem z naravnimi viri bo ključ do trajnostnega razvoja, ki lahko odpre vrata gospodarskega in socialnega napredka. V razpravi so sodelovali: dr. Janez Potočnik, evropski komisar za okolje, mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje, mag. Sabina Koleša, generalna direktorica na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Andreja Kert, državna sekretarka Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Gregor Benčina, predsednik upravnega odbora skupine Jelovica, Renata Karba, Umanotera.

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>