Delovno okolje – priložnost za rast in osebni razvoj

Studio 12(33:00) V preteklosti smo dokaj enostavno označili, da je zadovoljstvo na delovnem mestu sorazmerno povezano z višino plače. Današnje razumevanje globin človeka pa nam razkriva, da je zadovoljstvo na delovnem mestu večplastno in povezano z različnimi dejavniki. Človek, kot dejavni element in soustvarjalec delovnega okolja in kreativnega procesa, postaja vedno pomembnejši. Posebno v delovnih okoljih, kjer sta vira za ustvarjanje dodane vrednosti kakovost ali inovativnost. Kot posamezniki smo v vsakem delovnem okolju podvrženi številnim izzivom, obenem pa tudi priložnostim za rast in osebni razvoj. Mag. Violeta Bulc je z nami podelila nekaj nasvetov, kako lahko v vsakem okolju prispevamo svoj del k večji celoti in pomagamo graditi boljše medsebojne odnose v delovnem okolju.

Kategorije: Pisan svet odnosov