Pisan svet odnosov – Tomaž Flajs: Moški in ženske

Studio 12(25:00) Moški in ženske. Osnova vsakega partnerskega odnosa je ljubezen. Sprva naj bi razlike med spoloma odnos obogatile in izpolnjevale, kasneje pa lahko postanejo ovira, s katero se ne znamo ali se nismo pripravljeni soočiti. Dejstvo je, da se vloga žensk, pa tudi moških spreminja na vseh področjih. Tako stereotip ženske, ki skrbi za družino, je ljubeča, predana, popustljiva žena in skrbna mati, kot na drugi strani predstava o moškem, ki izraža moč in trdnost ter skrbi za blagor celotne družine, izginjata. Njuni vlogi sta v današnjem hitrem tempu življenja pogostokrat zamenjani, kar v odnos lahko pripelje negotovost, zmedo, nespoštovanje. Tomaž Flajs, gestalt terapevt, v tem prispevku posebej poudarja, da je danes živeti v partnerskem odnosu zelo velik izziv, saj v njem oba partnerja iščeta takšno sožitje, ki je pravo za oba. Danes ljudje vstopajo v partnerski odnos zaradi lastnih temeljnih potreb, ki jih želijo v tem odnosu zadovoljiti in tako postane zadovoljitev teh potreb merilo za trdnost neke zveze. Tomaž Flajs tudi poudari, da so različnim ljudem pomembne različne temeljne potrebe, ki se torej lahko precej razlikujejo od potreb njegovega partnerja. Za nekoga je npr. pomembna toplina, ki jo začuti ob partnerju, drugemu pa je lahko zelo pomembno, da dobro jé …

Utrinki … razočaranje …

Utrinki … občutek sramu v odnosu …

Kategorije: Pisan svet odnosov