Duhovna perspektiva: Zavest in možgani

(7:00) Narava zavesti je, da se v celoti identificira s telesom, čustvi in z mislimi. Morda je to glavni razlog, da samozavedanje tesno povezujemo z delovanjem možganov. Kljub temu mnoge izkušnje dokazujejo, da se človek zaveda sebe tudi v primerih, ko možgani ne delujejo več. Različne tehnike in procesi samospoznavanja lahko temeljito spremenijo naš pogled na identifikacijo. Tako na primer meditacija postavlja zavest v držo opazovalca, ki čustva, misli ali celo samo telo opazuje in spoznava z drugačnega zornega kota. Take izkušnje velikokrat prinesejo tudi spremembo pogleda na življenje. O povezanosti med zavestjo in možgani je spregovorila Barbara Škarja z Duhovne univerze.