Energijski prepleti: Cerkniško jezero – 4. oddaja

Studio 12(20:00) Cerkniško jezero je čudovit in skrivnosten kraj, ki je skozi vso zgodovino navdihoval sanjače, umetnike in fotografe ter hkrati navduševal znanstvenike. Ko da bi tistemu, ki zasluti njegovo skrivno naravo, hotelo – nenehno spreminjajoč lastno zunanjo podobo – podržati zrcalo cikličnosti, večno ponavljajočega se kroga rojevanja in minevanja, bogastva voda in sušnih obdobij, ter se tako skozi žlahten navdih dotakniti človekovih čutil in notranje prebuditi vse, kar je v njem najžlahtnejšega in skritega.  Tu se navdih spreminja v inspiracijo, mir v ustvarjalen polet, lepota v popolnost … nevidno v vidno. Nataša Zorc, ki prihaja iz Duhovne univerze, je še poudarila, da bo pokrajina v obiskovalčevi notranjosti zapustila globok pečat in hkrati vzbudila slutnjo o lastnem namenu bivanja, spreminjanja in transformacij, ki vodijo k popolnosti. Kot bi nam Stvarstvo prav tu, na tem čarobnem kraškem polju, želelo pokazati svoj enkratni veličastni namen našega bitja in žitja.

Utrinki – Cerkniško jezero mora ostati nedotaknjeno …